UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Olsztyna za rok 2019"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty11
3 Marzec11
4 Kwiecień11
5 Maj8
6 Czerwiec17
7 Lipiec13
8 Sierpień6
9 Wrzesień18
10 Październik24
11 Listopad11
12 Grudzień6