UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XVII/291/20 w sprawie powierzenia Gminie Olsztyn – miastu na prawach powiatu niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty10
3 Marzec14
4 Kwiecień11
5 Maj16
6 Czerwiec9
7 Lipiec8
8 Sierpień6
9 Wrzesień19
10 Październik22
11 Listopad19
12 Grudzień2