UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XVII/304/20 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Środowiskowemu Domowi Samopomocy "Wyspa" w Olsztynie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty8
3 Marzec12
4 Kwiecień7
5 Maj9
6 Czerwiec12
7 Lipiec14
8 Sierpień5
9 Wrzesień21
10 Październik16
11 Listopad15
12 Grudzień4