UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XVII/303/20 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Środowiskowemu Domowi Samopomocy "Dworek" z filią w Olsztynie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu "
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty10
3 Marzec9
4 Kwiecień6
5 Maj8
6 Czerwiec9
7 Lipiec8
8 Sierpień8
9 Wrzesień15
10 Październik17
11 Listopad14
12 Grudzień4