UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XVII/294/20 w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennych Domach „Senior+” utworzonych na terenie Olsztyna w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty13
3 Marzec13
4 Kwiecień11
5 Maj9
6 Czerwiec14
7 Lipiec10
8 Sierpień14
9 Wrzesień23
10 Październik23
11 Listopad15
12 Grudzień7