UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XVII/310/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie przedszkola przy ul. Radiowej w Olsztynie”"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty11
3 Marzec12
4 Kwiecień7
5 Maj8
6 Czerwiec16
7 Lipiec16
8 Sierpień6
9 Wrzesień21
10 Październik20
11 Listopad23
12 Grudzień5