UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XVII/309/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie przedszkola przy ul. Mikołaja Kopernika w Olsztynie”"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty7
3 Marzec19
4 Kwiecień8
5 Maj12
6 Czerwiec15
7 Lipiec15
8 Sierpień10
9 Wrzesień25
10 Październik18
11 Listopad21
12 Grudzień5