UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XVII/308/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie przedszkola przy ul. Ludwika Zamenhofa w Olsztynie”"
Rok:
1 Styczeń18
2 Luty17
3 Marzec22
4 Kwiecień9
5 Maj12
6 Czerwiec17
7 Lipiec15
8 Sierpień10
9 Wrzesień18
10 Październik12
11 Listopad16
12 Grudzień1