UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XVII/307/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie przedszkola przy ul. Świtezianki w Olsztynie”"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty11
3 Marzec16
4 Kwiecień10
5 Maj30
6 Czerwiec13
7 Lipiec12
8 Sierpień11
9 Wrzesień21
10 Październik22
11 Listopad12
12 Grudzień4