UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XVII/306/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie przedszkola przy ul. Wiśniowej w Olsztynie”"
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty14
3 Marzec15
4 Kwiecień6
5 Maj10
6 Czerwiec18
7 Lipiec14
8 Sierpień9
9 Wrzesień23
10 Październik20
11 Listopad16
12 Grudzień2