UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XVII/305/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie przedszkola przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Olsztynie”"
Rok:
1 Styczeń15
2 Luty9
3 Marzec18
4 Kwiecień7
5 Maj10
6 Czerwiec15
7 Lipiec16
8 Sierpień6
9 Wrzesień22
10 Październik11
11 Listopad13
12 Grudzień0