UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XVII/302/20 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty6
3 Marzec10
4 Kwiecień9
5 Maj11
6 Czerwiec14
7 Lipiec11
8 Sierpień7
9 Wrzesień20
10 Październik18
11 Listopad20
12 Grudzień1