UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XVII/297/20 w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do burs prowadzonych przez Miasto Olsztyn oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów"
Rok:
1 Styczeń5
2 Luty9
3 Marzec13
4 Kwiecień13
5 Maj8
6 Czerwiec11
7 Lipiec11
8 Sierpień6
9 Wrzesień20
10 Październik28
11 Listopad10
12 Grudzień0