UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XVII/293/2020 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 2020 roku programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020, finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty8
3 Marzec10
4 Kwiecień8
5 Maj16
6 Czerwiec13
7 Lipiec11
8 Sierpień8
9 Wrzesień22
10 Październik26
11 Listopad12
12 Grudzień4