UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz obejmujący nieruchomość Gminy Olsztyn, położoną przy ul. Metalowej z przeznaczeniem do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego."
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty16
3 Marzec15
4 Kwiecień21
5 Maj10
6 Czerwiec15
7 Lipiec14
8 Sierpień8
9 Wrzesień17
10 Październik25
11 Listopad15
12 Grudzień0