UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości położonej przy ul. Jeżynowej 2A."
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty21
3 Marzec15
4 Kwiecień12
5 Maj11
6 Czerwiec16
7 Lipiec14
8 Sierpień9
9 Wrzesień13
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0