UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 360, obręb 126, o powierzchni 12628 m2, położonej przy ul. Dolnej w Olsztynie."
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty17
3 Marzec14
4 Kwiecień15
5 Maj11
6 Czerwiec15
7 Lipiec16
8 Sierpień8
9 Wrzesień15
10 Październik30
11 Listopad14
12 Grudzień1