UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli"
Rok:
1 Styczeń23
2 Luty31
3 Marzec43
4 Kwiecień34
5 Maj34
6 Czerwiec48
7 Lipiec24
8 Sierpień20
9 Wrzesień48
10 Październik41
11 Listopad24
12 Grudzień10