UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz obejmujący nieruchomość Gminy Olsztyn, z przeznaczeniem do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości położonej przy ul. Lubelskiej 19."
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty17
3 Marzec19
4 Kwiecień13
5 Maj14
6 Czerwiec18
7 Lipiec12
8 Sierpień14
9 Wrzesień15
10 Październik3
11 Listopad0
12 Grudzień0