UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o przetargu z ogłoszeniem o wartości poniżej 30 000 euro na przygotowanie, opracowanie graficzne i realizację usług publikacji artykułów w lokalnej prasie bezpłatnej"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty12
3 Marzec10
4 Kwiecień10
5 Maj2
6 Czerwiec9
7 Lipiec8
8 Sierpień4
9 Wrzesień16
10 Październik27
11 Listopad17
12 Grudzień5