UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz obejmujący nieruchomość Skarbu Państwa, z przeznaczeniem oddania w najem w trybie bezprzetargowym."
Rok:
1 Styczeń18
2 Luty21
3 Marzec18
4 Kwiecień16
5 Maj12
6 Czerwiec20
7 Lipiec17
8 Sierpień8
9 Wrzesień15
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0