UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o przetarrgu o wartości poniżej 30 000 euro na druk zaproszeń"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty9
3 Marzec26
4 Kwiecień12
5 Maj2
6 Czerwiec18
7 Lipiec8
8 Sierpień5
9 Wrzesień18
10 Październik28
11 Listopad16
12 Grudzień0