UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji administracyjnej nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 76/11 w obrębie 105 m. Olsztyna."
Rok:
1 Styczeń6
2 Luty15
3 Marzec18
4 Kwiecień9
5 Maj11
6 Czerwiec15
7 Lipiec10
8 Sierpień8
9 Wrzesień12
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0