UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Przetarg z ogłoszeniem o wartości poniżej 30 000 Euro na sporządzanie operatów szacunkowych określających wartość lokali mieszkalnych i niemieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz wartość gruntu niezbędnego do racjonalnej obsługi budynków."
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty7
3 Marzec20
4 Kwiecień18
5 Maj5
6 Czerwiec10
7 Lipiec4
8 Sierpień5
9 Wrzesień8
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0