UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Przetarg z ogłoszeniem o wartości poniżej 30 000 Euro na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej"
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty11
3 Marzec14
4 Kwiecień8
5 Maj4
6 Czerwiec9
7 Lipiec4
8 Sierpień3
9 Wrzesień17
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0