UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Rada Osiedla Brzeziny 2019-2023"
Rok:
1 Styczeń47
2 Luty38
3 Marzec65
4 Kwiecień67
5 Maj55
6 Czerwiec49
7 Lipiec53
8 Sierpień63
9 Wrzesień144
10 Październik95
11 Listopad86
12 Grudzień13