UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o przetargu o wartości poniżej 30 000 euro na sporządzenie projektów zagospodarowania trzech podwórek, w ramach programu „Podwórka z Natury”"
Rok:
1 Styczeń5
2 Luty13
3 Marzec14
4 Kwiecień4
5 Maj6
6 Czerwiec5
7 Lipiec7
8 Sierpień4
9 Wrzesień13
10 Październik21
11 Listopad19
12 Grudzień11