UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości położonej przy ul. Promienistej 30 w Olsztynie."
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty19
3 Marzec18
4 Kwiecień12
5 Maj15
6 Czerwiec15
7 Lipiec13
8 Sierpień8
9 Wrzesień17
10 Październik27
11 Listopad14
12 Grudzień0