UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ewidencja Kąpielisk"
Rok:
1 Styczeń45
2 Luty56
3 Marzec97
4 Kwiecień63
5 Maj43
6 Czerwiec79
7 Lipiec33
8 Sierpień23
9 Wrzesień104
10 Październik59
11 Listopad45
12 Grudzień8