UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Przetarg z ogłoszeniem o wartości poniżej 30 000 Euro na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i usług bezprzewodowego dostępu do Internetu dla Urzędu Miasta Olsztyna i Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna w 2019 r."
Rok:
1 Styczeń4
2 Luty13
3 Marzec9
4 Kwiecień11
5 Maj9
6 Czerwiec7
7 Lipiec3
8 Sierpień6
9 Wrzesień21
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0