UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Komisja Rodziny"
Rok:
1 Styczeń41
2 Luty51
3 Marzec55
4 Kwiecień99
5 Maj102
6 Czerwiec134
7 Lipiec83
8 Sierpień117
9 Wrzesień204
10 Październik87
11 Listopad92
12 Grudzień6