UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Przetarg z ogłoszeniem o wartości poniżej 30 000 Euro na zakup serwisu oprogramowania ESRI."
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty9
3 Marzec12
4 Kwiecień8
5 Maj4
6 Czerwiec13
7 Lipiec5
8 Sierpień7
9 Wrzesień18
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0