UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wyodrębnienie z dokumentacji projektowej pn. „Budowa połączenia drogowego – przedłużenia ulicy Wilczyńskiego do Alei Warszawskiej wraz z powiązaniem układu drogowego z ul. Bukowskiego w Olsztynie wraz ze skrzyżowaniem ulicy Bartąskiej i Bukowskiego” odcinka drogowego od ul. Warszawskiej do łącznika NDP - ul. Kalinowskiego w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)"
Rok:
1 Styczeń5
2 Luty6
3 Marzec11
4 Kwiecień7
5 Maj4
6 Czerwiec13
7 Lipiec10
8 Sierpień11
9 Wrzesień17
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0