UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Przetarg z ogłoszeniem o wartości poniżej 30 000 Euro na dostawę krzeseł biurowych (pracowniczych) i krzeseł konferencyjnych do Urzędu Miasta Olsztyna w 2018 r."
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty8
3 Marzec13
4 Kwiecień6
5 Maj3
6 Czerwiec10
7 Lipiec4
8 Sierpień8
9 Wrzesień17
10 Październik16
11 Listopad24
12 Grudzień6