UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz obejmujący udział w nieruchomości gruntowej zabudowanej, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku przy ul. Reymonta 7-21 w Olsztynie."
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty21
3 Marzec17
4 Kwiecień10
5 Maj11
6 Czerwiec18
7 Lipiec9
8 Sierpień8
9 Wrzesień16
10 Październik1
11 Listopad0
12 Grudzień0