UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia w celu zawarcia umów ramowych na zakup akcesoriów komputerowych"
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty18
3 Marzec19
4 Kwiecień6
5 Maj5
6 Czerwiec14
7 Lipiec8
8 Sierpień4
9 Wrzesień17
10 Październik21
11 Listopad20
12 Grudzień0