UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia w celu zawarcia umów ramowych na zakup akcesoriów komputerowych"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty10
3 Marzec17
4 Kwiecień8
5 Maj6
6 Czerwiec17
7 Lipiec6
8 Sierpień7
9 Wrzesień21
10 Październik18
11 Listopad17
12 Grudzień0