UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: LI/976/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń16
2 Luty21
3 Marzec26
4 Kwiecień32
5 Maj26
6 Czerwiec29
7 Lipiec15
8 Sierpień8
9 Wrzesień34
10 Październik31
11 Listopad33
12 Grudzień0