UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do podmiotów zajmujących się wytwarzaniem lub dystrybucją energii elektrycznej."
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty18
3 Marzec20
4 Kwiecień13
5 Maj9
6 Czerwiec16
7 Lipiec12
8 Sierpień9
9 Wrzesień14
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0