UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym do podmiotów zajmujących się wytwarzaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Olsztynie przy ul. Królewny Śnieżki."
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty17
3 Marzec17
4 Kwiecień17
5 Maj11
6 Czerwiec17
7 Lipiec12
8 Sierpień13
9 Wrzesień20
10 Październik1
11 Listopad0
12 Grudzień0