UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zaproszenie do udziału w postępowaniu przeprowadzanym w trybie przetargu z ogłoszeniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro na: Zaprojektowanie i rozbudowę toru rowerowego pumptrack na os. Grunwaldzkim w Olsztynie."
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty10
3 Marzec12
4 Kwiecień9
5 Maj1
6 Czerwiec12
7 Lipiec4
8 Sierpień4
9 Wrzesień17
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0