UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz obejmujący nieruchomość Gminy Olsztyn, położoną przy ul. Łukasińskiego, z przeznaczeniem do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego."
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty19
3 Marzec19
4 Kwiecień10
5 Maj13
6 Czerwiec19
7 Lipiec19
8 Sierpień12
9 Wrzesień15
10 Październik22
11 Listopad15
12 Grudzień6