UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XLVII/925/18 w sprawie podziału Miasta Olsztyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych"
Rok:
1 Styczeń23
2 Luty38
3 Marzec22
4 Kwiecień23
5 Maj17
6 Czerwiec26
7 Lipiec16
8 Sierpień10
9 Wrzesień36
10 Październik30
11 Listopad22
12 Grudzień7