UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz obejmujący udział w nieruchomości gruntowej (związany z rozbudową lokalu mieszkalnego nr 5, znajdującego się w budynku przy ul. Żeromskiego 12 w Olsztynie), przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste."
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty19
3 Marzec16
4 Kwiecień10
5 Maj14
6 Czerwiec17
7 Lipiec13
8 Sierpień11
9 Wrzesień35
10 Październik34
11 Listopad22
12 Grudzień0