UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o przetargu o wartości poniżej 30 000 Euro na sukcesywną dostawę środków i materiałów do utrzymania czystości dla Urzędu Miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń6
2 Luty8
3 Marzec9
4 Kwiecień10
5 Maj1
6 Czerwiec8
7 Lipiec6
8 Sierpień4
9 Wrzesień19
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0