UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Biuro Miejskiego Inżyniera Ruchu (MIR)"
Rok:
1 Styczeń135
2 Luty141
3 Marzec116
4 Kwiecień116
5 Maj118
6 Czerwiec125
7 Lipiec89
8 Sierpień94
9 Wrzesień120
10 Październik184
11 Listopad104
12 Grudzień42