UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz, obejmujący udział w nieruchomości gruntowej (związany z rozbudową lokalu mieszkalnego nr 2A i 2B, znajdującego się w budynku przy ul. Stare Miasto w Olsztynie), przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste."
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty19
3 Marzec17
4 Kwiecień12
5 Maj10
6 Czerwiec19
7 Lipiec11
8 Sierpień10
9 Wrzesień14
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0