UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Plan zamówień publicznych"
Rok:
1 Styczeń33
2 Luty35
3 Marzec38
4 Kwiecień26
5 Maj32
6 Czerwiec39
7 Lipiec30
8 Sierpień16
9 Wrzesień57
10 Październik41
11 Listopad19
12 Grudzień7