UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Rejestr decyzji o warunkach zabudowy"
Rok:
1 Styczeń59
2 Luty49
3 Marzec77
4 Kwiecień63
5 Maj53
6 Czerwiec58
7 Lipiec48
8 Sierpień38
9 Wrzesień57
10 Październik76
11 Listopad40
12 Grudzień3