UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie, wykonanie i montaż 1 tablicy informacyjnej oraz 2 szt. tablic dydaktycznych w ramach realizacji zadania pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej z elementami edukacyjnymi na terenie przy ul. Jagiellońskiej/ Poprzecznej w Olsztynie”"
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty6
3 Marzec9
4 Kwiecień5
5 Maj1
6 Czerwiec7
7 Lipiec4
8 Sierpień3
9 Wrzesień16
10 Październik1
11 Listopad0
12 Grudzień0